Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: "ÁSZF" - Kálmán Ildikó - a továbbiakban: "Szolgáltató" - által a www.meghivobolt,hu honlapon keresztül történő szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltatás nyújtója
Név: Kálmán Ildikó
Székhely: 1048 Budapest, Dunakeszi utca 25.
Adószám: 52569140-1-41
Email cím: info@meghivobolt.hu
Telefonszám: 06 20 3990623

1. A Szolgáltatás
 A www.meghivobolt.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) szolgáltatásával a Szolgáltató meghívókat és meghívókhoz köthető grafikai elemeket, terveket mutat be, illetve árusít a Honlap felhasználóinak (a továbbiakban: „Felhasználó").

A Honlap és az általa nyújtott Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók kiválaszthassák és megrendelhessék a rendezvényükhöz kapcsolódó terméket. 
A Honlap meglátogatásával és a termék megrendelésével a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen szerződési feltételeket.

2. Termékek, szolgáltatások
A Honlapon megrendelt termékek a Felhasználó igényei szerint készülnek el. A Szolgáltató a meghívókat, terveket digitális látványtervek és fotók segítségével mutatja be a Honlap látogatóinak. A Felhasználó elfogadja, hogy a digitálisan - minitorokon és különböző készülékeken - megtekintett tervek színe minimálisan eltérhetnek a nyomtatott változat színétől. A Szolgáltató az ilyen kismértékű színeltérés miatt reklamációt nem fogad el. A megrendelt és megtervezett termékről a Felhasználó grafikai látványtervet kap e-mailen, igény esetén a Felhasználó ingyenes mintapéldányon is megtekintheti a termék minőségét, és ezt követően változtathat a szövegezésen, betűméreten, betűszínen. A felhasználónak a látványterv elküldését követően 48 óra áll rendelkezésére a változtatás igénylésére. A Szolgáltató az ilyen jellegű, e-mailen kért módosítás két alkalommal díjtalanul elvégezhető. További módosítás lehetőségéről az adott termék leírásánál található bővebb információ. 

3. A vásárlás menete
A Honlapon történő vásárláshoz nincs szükség regisztrációra. A Felhasználó az info@meghivobolt.hu email címen tudja rendelését leadni. A Szolgáltató a megrendelés leadása után 48 órán belül belül tájékoztatja a Felhasználót a rendelés további folyamatáról. A Felhasználó a számára elküldött digitális látványterv jóváhagyása után megadja a rendeléshez és szállításhoz köthető személyes adatait (név, postázási cím, postázás módja).  A Szolgáltató nem vállal felelősséget tévesen megadott adatokért.  A Szolgáltató a Felhasználó által jóváhagyott rendelést két munkanapon belül e-mailben visszaigazolja.  A Szolgáltató a jóváhagyott terméket, meghívókat,  10 munkanapon belül postára adja az előzetesen kért szolgáltatónál.

3. 1. A megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés magyar nyelven történik, a megrendelés elektronikus iktatásra kerül.
3.2. A meghívókra kért szöveget a Felhasználó adja át a Szolgáltató részére. A felhasználó grafikai látványterv alapján ellenőrzi a megrendelt terméket, amelyet köteles e-mailen írásban jóváhagyni. A Felhasználó jóváhagyása után a szövegben található hibáért (tévesen leadott időpont, téves szöveg ill. betűípus nagysága stb.) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. Áraink
Á meghivobolt.hu árai bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, forintban értendők, posta- vagy szállítási költséget nem tartalmaznak. A posta- vagy szállítási költség a  választott szállítási módnak megfelelően a végösszeghez adódik. A szállítás költségeiről a „Szállítási tudnivalók" oldalon találhatnak információt. 
A nyomdaköltség esetleges változása esetén a korrekciót jogosult a Szolgáltató az áraiba kalkulálni. Ebben az esetben a Felhasználó azonnal tájékoztatást kap az új árakról. Ezt követően a Felhasználó megrendelt termék megrendelését megerősítheti vagy elállhat attól.    

5. Fizetési feltételek
A Felhasználó a megrendelés véglegesítése után 50% előleget vagy a teljes vételárat fizeti meg. A megrendelés attól az időponttól él, amikor a megrendelés összege vagy annak 50% előlege beérkezik a Szolgáltató számlájára. A megrendelés összege banki átutalással vagy banki befizetéssel is kiegyenlíthető. 
A számlatulajdonos neve: Kálmán Ildikó
Számlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-80721941
A közleményben kérem feltüntetni: számla sorszáma, megrendelő neve

6. Szállítási feltételek
Postázásra az ország egész területére lehetőség van. A szállítás módjáról és annak költségéről a „Szállítási tudnivalók" oldalon olvashat bővebb információt. A számlán a szállítási költséget a termék végösszege tartalmazza. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem veszi át a terméket, és az többször is postai feladásra kerül, abban az esetben a szállítási költség újra felszámításra kerül, és az a Felhasználót terheli. Amennyiben a csomagon sérülést tapasztal a Felhasználó az átvételkor, a kiszállítást végző személy jelenlétében  jegyzőkönyvet kell felvenni a sérülésekről. Amennyiben a Felhasználó az átvételt követően észleli a sérülést, azért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A termék elkészülte után a Felhasználót e-mailben értesítjük annak postázásáról. A termék átvételére Budapest területén szállítási költség nélkül személyesen is lehetőség van, amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó ebben meg tud állapodni. A termék személyes átadása-átvétele után történt sérülésért, esetleges hiányért semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatót.
A megrendelt termék postázását a szövegleadás, majd a grafikai látványterv elfogadása, valamint a számla vagy előlegszámla összegének beérkezését követő 10 munkanapon belül vállaljuk. Nem vállaljuk a felelősséget, amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt (pl. nyomda) nem tudjuk a 10 munkanapon belüli teljesítést elvégezni.
Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató megállapodik, abban az esetben 5 munkanapon belül sürgősségi felárral van lehetőség a rendelést leadására és a meghívó elkészítésére. A sürgősségi felár a rendelés teljes összegének 10%-a, de maximum 10 000 Ft. Az 5 munkanap a szövegek leadását, a grafikai látványtervek elfogadása és a számlára érkezett előleg ill. teljes összeg befizetését követően kezdődik.  
A sürgősségi 5 ill. a 10 napos normál teljesítési határidő egyedi kérések esetén és egyes meghívó típusoknál ettől eltérhet, hosszabb lehet.

7. Szavatosság, jótállás
7. 1. Kellékszavatosság
A vásárló kérheti a termék javítását vagy cseréjét, kivéve, ha ez az igény teljesítése nem lehetséges vagy aránytalan többletköltséggel járna a Szolgáltató számára.  
7. 2. Termékszavatosság
A Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztó által megrendelt terméket szakmai ismereteinek felhasználásával készítette el, megfelelő gondossággal járt el a termék elkészítése során. A Szolgáltató szavatolja, hogy a termék a Fogyasztó kérésének megfelelően készült. Termékszavatossági igény érvényesítése fennállásakor a termék hibáját a Fogyasztónak kell bizonyítania, termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
Amennyiben a Szolgáltató nem a Fogyasztó - e-mailben, írásban jóváhagyott - szövegezésű termékét vagy nem a megrendelt terméket szállította, hibás terméknek minősül.
7. 3. Jótállás
A kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó terméket a Szolgáltató nem értékesít.

8. Elállási feltételek
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. rendelet szabályozása értelmében a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. A rendelet értelmében azonban - amennyiben a megrendelt termék egyedi rendelésre, személyre szabottan, a Felhasználó utasításra készült -, abban az esetben elállási jog nem illeti meg őt. Elállási szándék esetén a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó részére a vételár összegét.

9. A szerzői jogokról
Az elkészült kiadvány, egyedi tervek, a digitális fájlok a Szolgáltató szellemi tulajdonában marad a termék átadása után is, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.
Ha a Felhasználó saját fotót, rajzot stb. ad le a termék elkészítéséhez, a megrendelésével kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott anyag (rajz, fotó stb.) szerzői jogának kizárólagos tulajdonával rendelkezik. Amennyiben a Felhasználó megszegi a szerzői jogok védelméről szóló kikötését, abban az esetben ő köteles viselni annak minden következményét.

10. Panaszkezelés
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató munkájával kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 
Levelezési cím: 1048 Budapest, Dunakeszi u. 25.
Telefonszám: 06 20 399 0623
E-mail: info@meghivobolt.hu
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Szolgáltató 30 napon belül válaszol a beérkezett panaszra. Amennyiben a panasz kezelésével nem ért egyet a Felhasználó, a 30 nap alatt nem rendezhető esetleges jogviták rendezésére a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

11. A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató
Webnode AG
azonosító CH - 170.3.036.124-0, 
székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, 
kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

12. A Szolgáltató termékeinek megvásárlásával és a www.meghivobolt.hu oldal látogatásával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az adatkezelési elveket, a szerződési feltételeket, és annak összes pontjával egyetért. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton kerül megkötésre, nem kerül iktatásra.