top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: „ÁSZF" - Kálmán Ildikó - a továbbiakban: „Szolgáltató" - által a www.meghivobolt,hu honlapon keresztül történő szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltatás nyújtója
Név: Kálmán Ildikó
Székhely: 1048 Budapest, Dunakeszi utca 25.
Adószám: 52569140-1-41
Email cím: info@meghivobolt.hu
Telefonszám: 06 20 3990623

1. A Szolgáltatás
www.meghivobolt.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) szolgáltatásával a Szolgáltató meghívókat és meghívókhoz köthető grafikai elemeket, terveket mutat be, illetve árusít a Honlap felhasználóinak (a továbbiakban: „Felhasználó").

A Honlap és az általa nyújtott Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók kiválaszthassák és megrendelhessék a rendezvényükhöz kapcsolódó terméket. 
A Honlap meglátogatásával és a termék megrendelésével a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen szerződési feltételeket.

2. Termékek, szolgáltatások
A Honlapon megrendelt termékek a Felhasználó igényei szerint készülnek el. A Szolgáltató a meghívókat, terveket digitális látványtervek és fotók segítségével mutatja be a Honlap látogatóinak. A Felhasználó elfogadja, hogy a digitálisan - minitorokon és különböző készülékeken - megtekintett tervek színe minimálisan eltérhetnek a nyomtatott változat színétől. A Szolgáltató az ilyen kismértékű színeltérés miatt reklamációt nem fogad el. A megrendelt és megtervezett termékről a Felhasználó grafikai látványtervet kap e-mailen, igény esetén a Felhasználó ingyenes mintapéldányon is megtekintheti a termék minőségét, és ezt követően változtathat a szövegezésen, betűméreten, betű színén. A felhasználónak a látványterv elküldését követően 48 óra áll rendelkezésére a változtatás igénylésére. A Szolgáltató az ilyen jellegű, e-mailen kért módosítás két alkalommal díjtalanul elvégezhető. További módosítás lehetőségéről az adott termék leírásánál található bővebb információ. 

3. A vásárlás menete
A Honlapon történő vásárláshoz nincs szükség regisztrációra. A Felhasználó az info@meghivobolt.hu vagy a meghivobol1@gmail.com email címen tudja rendelését leadni. A Szolgáltató a megrendelés leadása után 48 órán belül belül tájékoztatja a Felhasználót a rendelés további folyamatáról. A Felhasználó a számára elküldött digitális látványterv jóváhagyása után megadja a rendeléshez és szállításhoz köthető személyes adatait (név, postázási cím, postázás módja).  A Szolgáltató nem vállal felelősséget tévesen megadott adatokért.  A Szolgáltató a Felhasználó által jóváhagyott rendelést két munkanapon belül e-mailben visszaigazolja.  A Szolgáltató a jóváhagyott terméket, meghívókat,  10 munkanapon belül postára adja az előzetesen kért szolgáltatónál.

3. 1. A megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés magyar nyelven történik, a megrendelés elektronikus iktatásra kerül.
3.2. A meghívókra kért szöveget a Felhasználó adja át a Szolgáltató részére. A felhasználó grafikai látványterv alapján ellenőrzi a megrendelt terméket, amelyet köteles e-mailen írásban jóváhagyni. A Felhasználó jóváhagyása után a szövegben található hibáért (tévesen leadott időpont, téves szöveg ill. betűtípus nagysága stb.) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. Áraink
Á meghivobolt.hu árai bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, forintban értendők, posta- vagy szállítási költséget nem tartalmaznak. A posta- vagy szállítási költség a  választott szállítási módnak megfelelően a végösszeghez adódik. A szállítás költségeiről a „Szállítási tudnivalók" oldalon találhatnak információt. 
A nyomdaköltség esetleges változása esetén a korrekciót jogosult a Szolgáltató az áraiba kalkulálni. Ebben az esetben a Felhasználó azonnal tájékoztatást kap az új árakról. Ezt követően a Felhasználó megrendelt termék megrendelését megerősítheti vagy elállhat attól. 

  

5. Fizetési feltételek
A Felhasználó a megrendelés véglegesítése után 50% előleget vagy a teljes vételárat fizeti meg. A megrendelés attól az időponttól él, amikor a megrendelés összege vagy annak 50% előlege beérkezik a Szolgáltató számlájára. A megrendelés összege banki átutalással vagy banki befizetéssel is kiegyenlíthető. 
A számlatulajdonos neve: Kálmán Ildikó
Számlaszáma: Erste Bank 11600006-00000000-80721941
A közleményben kérem feltüntetni: számla sorszáma, megrendelő neve

6. Szállítási feltételek
Postázásra az ország egész területére lehetőség van. A szállítás módjáról és annak költségéről a „Szállítási tudnivalók" oldalon olvashat bővebb információt. A számlán a szállítási költséget a termék végösszege tartalmazza. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem veszi át a terméket, és az többször is postai feladásra kerül, abban az esetben a szállítási költség újra felszámításra kerül, és az a Felhasználót terheli. Amennyiben a csomagon sérülést tapasztal a Felhasználó az átvételkor, a kiszállítást végző személy jelenlétében  jegyzőkönyvet kell felvenni a sérülésekről. Amennyiben a Felhasználó az átvételt követően észleli a sérülést, azért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A termék elkészülte után a Felhasználót e-mailben értesítjük annak postázásáról. A termék átvételére Budapest területén szállítási költség nélkül személyesen is lehetőség van, amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó ebben meg tud állapodni. A termék személyes átadása-átvétele után történt sérülésért, esetleges hiányért semmilyen felelősség nem terheli a Szolgáltatót.
A megrendelt termék postázását a szövegleadás, majd a grafikai látványterv elfogadása, valamint a számla vagy előlegszámla összegének beérkezését követő 10 munkanapon belül vállaljuk. Nem vállaljuk a felelősséget, amennyiben rajtunk kívül álló okok miatt (pl. nyomda) nem tudjuk a 10 munkanapon belüli teljesítést elvégezni.
Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató megállapodik, abban az esetben 5 munkanapon belül sürgősségi felárral van lehetőség a rendelést leadására és a meghívó elkészítésére. A sürgősségi felár a rendelés teljes összegének 10%-a, de maximum 10 000 Ft. Az 5 munkanap a szövegek leadását, a grafikai látványtervek elfogadása és a számlára érkezett előleg ill. teljes összeg befizetését követően kezdődik.  
A sürgősségi 5 ill. a 10 napos normál teljesítési határidő egyedi kérések esetén és egyes meghívó típusoknál ettől eltérhet, hosszabb lehet.

7. Szavatosság, jótállás
7. 1. Kellékszavatosság
A vásárló kérheti a termék javítását vagy cseréjét, kivéve, ha ez az igény teljesítése nem lehetséges vagy aránytalan többletköltséggel járna a Szolgáltató számára.  
7. 2. Termékszavatosság
A Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztó által megrendelt terméket szakmai ismereteinek felhasználásával készítette el, megfelelő gondossággal járt el a termék elkészítése során. A Szolgáltató szavatolja, hogy a termék a Fogyasztó kérésének megfelelően készült. Termékszavatossági igény érvényesítése fennállásakor a termék hibáját a Fogyasztónak kell bizonyítania, termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
Amennyiben a Szolgáltató nem a Fogyasztó - e-mailben, írásban jóváhagyott - szövegezésű termékét vagy nem a megrendelt terméket szállította, hibás terméknek minősül.
7. 3. Jótállás
A kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó terméket a Szolgáltató nem értékesít.

8. Elállási feltételek
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Korm. rendelet szabályozása értelmében a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül a Felhasználó indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. A rendelet értelmében azonban - amennyiben a megrendelt termék egyedi rendelésre, személyre szabottan, a Felhasználó utasításra készült -, abban az esetben elállási jog nem illeti meg őt. Elállási szándék esetén a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó részére a vételár összegét.

9. A szerzői jogokról
Az elkészült kiadvány, egyedi tervek, a digitális fájlok a Szolgáltató szellemi tulajdonában marad a termék átadása után is, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.
Ha a Felhasználó saját fotót, rajzot stb. ad le a termék elkészítéséhez, a megrendelésével kijelenti, hogy a Szolgáltatónak átadott anyag (rajz, fotó stb.) szerzői jogának kizárólagos tulajdonával rendelkezik. Amennyiben a Felhasználó megszegi a szerzői jogok védelméről szóló kikötését, abban az esetben ő köteles viselni annak minden következményét.

10. Panaszkezelés
A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató munkájával kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 
Levelezési cím: 1048 Budapest, Dunakeszi u. 25.
Telefonszám: 06 20 399 0623
E-mail: info@meghivobolt.hu
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Szolgáltató 30 napon belül válaszol a beérkezett panaszra. Amennyiben a panasz kezelésével nem ért egyet a Felhasználó, a 30 nap alatt nem rendezhető esetleges jogviták rendezésére a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

11. A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató
Webnode AG
azonosító CH - 170.3.036.124-0, 
székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, 
kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

12. A Szolgáltató termékeinek megvásárlásával és a www.meghivobolt.hu oldal látogatásával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az adatkezelési elveket, a szerződési feltételeket, és annak összes pontjával egyetért. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton kerül megkötésre, nem kerül iktatásra. 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatkezelő és elérhetősége:

Név: Kálmán Ildikó
Adószám: 52569140-1-41
Székhely: 1048 Budapest, Dunakeszi utca 25.
E-mail: info@meghivobolt.hu

1. Jelen adatkezelési szabályzat tárgya:
Jelen adatkezelési szabályzat tárgya a www.meghivobolt.hu weboldalat látogató felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szabályozza: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni."

2. A kezelt személyes adatok köre:
Rendeléskor a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:
Név, lakcím, e-mail cím.

3. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:
3. 1. Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása a saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. par. (1) bek. a) pontja alapján.
3. 2. Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
3. 3. A személyes adatok kezelésére kizárólag a megrendeléshez kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.meghivobolt.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások, a megrendelőkkel való kapcsolattartás, a termékek értékesítése a felhasználóknak, és a számlák kiállítása.

3. 4. Az adatkezelő az e pontokban leírt céloktól eltérő módon nem használhatja fel a megadott személyes adatokat. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3. 5. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikai célból történik.

4. Az adatkezelés időtartama:
4. 1. A www.meghivobolt.hu oldal használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatásra irányuló szerződés megszűnéséig tart.
4. 2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítését.

5. Személyes adatok feldolgozása és továbbítása:
5. 1. A www.meghivobolt.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyeknek:
Magyar Posta Zrt. 1101 Budapest, Üllői út 114-116.
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.;
5. 2. A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
6. 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

6. 2. A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
6. 3. A felhasználó jogosult kérni a személyes adatainak törlését. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

6. 4. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolja:
Levelezési cím: 1048 Budapest, Dunakeszi utca 25.
Email cím: info@meghivobolt.hu
6.5. A felhasználó az Info törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7. Hírlevelek:
Az adatkezelő a felhasználók számára nem küld hírlevelet.

8. Záró rendelkezések:
Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításáról szóló tájékoztatást közzéteszi a www.meghivobolt.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

bottom of page